Hội Thánh Tin Lành - Philly:
"Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết."
                      (Ma-thi-ơ 22:37-38)

Chúc Mừng Năm Mới 2017

11:30am_Chương Trình Mừng Xuân Đinh Dậu
Chúa Nhật 29 Tháng 01 Năm 2017
Kính Chúc Quý Vị Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng
(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Câu Gốc Hằng Tuần:

"Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con."

(Châm Ngôn 3:5-6)

Image 01

(Xin quý vị vui lòng xài trình duyệt Google Chrome để xem được hình ảnh một cách nhanh chóng ! Xin cảm ơn)

Chương Trình Mừng Xuân

Phối Trí & Hướng Dẫn: Ô. Nguyễn Hưng và Ô. Khưu Minh Danh

Màn Ảo Thuật_ Phần 1

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Màn Ảo Thuật_ Phần 2

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Ca Khúc: "Chúc Tết Vui"

Trình Bày: Ban Thiếu Nhi

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Câu Đố Xuân

Trình Bày: Cô Vivian Điểu, Ô. Kim Hưng và Ô. Khưu Danh

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Ca Khúc: "Múa Quạt"

Trình Bày: Ban Thiếu Nhi

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Ca Khúc: "Xuân Mới"

Trình Bày: Bà Phan Văn Xuân

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Ca Khúc: "Rước Xuân Về Nhà

Trình Bày: Cô Nguyễn Xuân Loan

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Tết Hài Kịch _ Phần 1

Trình Bày: Ô. Kim Hưng, Ô Nguyễn Phong, Ô. Khưu Danh, và Cô Vivian Điểu

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Tết Hài Kịch _ Phần 2

Trình Bày: Ô. Kim Hưng, Ô Nguyễn Phong, Ô. Khưu Danh, và Cô Vivian Điểu

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

Trình Diễn Áo Dài

Trình Bày: Hội Chúng

Cập Nhật vào ngày 29 tháng 01 | 2017

1. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.
2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.
3. Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.
6. Ngươi chớ giết người.
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8. Ngươi chớ trộm cướp.
9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10. Ngươi chớ tham lam.

Xuất Ê-díp tô- Ký - 20:1-17

IN GOD WE TRUST

Hội Thánh Tin Lành Philadelphia